Bårdsgardens historie


Den første bosetter på Bårdsgarden var svensken Bård Hansen i 1652. Han ble lyst fredløs i Sverige p.g.a. at han diktet skjemteviser. Bård var en dyktig smed. Han har bl.a. laget låset i kirkedøra på Lønset, og det er i bruk den dag i dag. Her på garden er det en skjærfilbue laget av Bård i 1658.
I dag drives det melkeproduksjon på garden, med turisme som attåtnæring. Turister har det vært på Bårdsgarden siden slutten av 1800-tallet. Noen av de første var engelske fiskere. I 1976 ble det inngått avtale med Trondhjems Turistforening, og eldhuset med 10 senger ble tatt i bruk som sjølbetjeningskvarter.
Eldhuset erstattet Kåsa, som hadde vært betjent turistforeningshytte. Eldhuset ble snart for lite, og i 1982 ble sjølbetjeningskvarteret flyttet inn i den nyrestaurerte vestre delen av hovedbygningen. Der holder turisthytta til i dag også.